Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00039

TEACH FOR NORWAY

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg. Klagenemnda finner at merketeksten kun angir varenes og tjenestenes art, nemlig undervisning/opplæring, og at denne undervisningen er relatert til Norge/norsk. Varemerkeloven § 14 var ikke anført som grunnlag for opphevelse i innsigelsen som Patentstyret behandlet. For Klagenemnda har partene fått anledning til å uttale seg eksplisitt om varemerkeloven § 14. Klagen tas til følge.