24.03.2017

TAIFUN

VM 16/00217

Patentstyret nektet varemerket TAIFUN virkning i Norge for varer i klasse 25 og nærmere angitte tjenester i klasse 35 grunnet forvekslingsfare med den tidligere varemerkeregistreringen TYPHOON. Det motholdte merket er etter klagesaken innkom blitt slettet og er etter dette ikke et registreringshindrende mothold. Patentstyrets avgjørelse omgjøres og saken sendes tilbake til Patentstyret for å beslutte den internasjonale registreringen av varemerket TAIFUN gjeldende i Norge.