27.01.2017

T-ROC

VM 16/00188

Internasjonal registrering av varemerket T-ROC ble av Patentstyret nektet virkning som følge av forvekselbarhet med tidligere registrerte varemerker. Klagen ble tatt til følge fordi klager har innsendt samtykkerklæring fra innehaver av de motholdte registreringene, i tillegg til at varefortegnelsen ble begrenset. Den internasjonale registreringen gis etter dette virkning i Norge.