09.09.2022

SWIFT

VM 22/00045

Varemerke. Spørsmål om ordmerket SWIFT er beskrivende og mangler særpreg for varene og tjenestene i klasse 9 og 42. I Patentstyrets avgjørelse ble merket nektet registrert. Klagenemnda kom til at merket har tilstrekkelig særpreg. Klagen ble tatt til følge, og varemerket kan registreres for de aktuelle varene og tjenestene.