02.11.2022

SUPERWHITE ACE

VM 22/00062

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Saken gjelder spørsmålet om ordmerket SUPERWHITE ACE angir egenskaper og mangler særpreg som kjennetegn for omsøkte tobakksprodukter i klasse 34. Klagenemnda la blant annet til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren må gjennomgå en tankeprosess for å oppfatte ACE som en beskrivelse av fysiske gjenstander, ettersom ordet normalt brukes for å beskrive menneskelige prestasjoner. Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret. Klagen tas til følge, og merket kan gis virkning for varene i klasse 34.