Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 16/00200

SUMMIT GRAND CHEROKEE (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 a jf. § 4 første ledd. Spørsmål om det kombinerte merket SUMMIT GRAND CHEROKEE er forvekselbart med de to tidligere registrerte ordmerkene SUMMIT. Klagenemnda har mottatt samtykke fra innehaveren av det ene motholdet som dermed ble frafalt som registreringshindrende. Klagenemnda har kommet til det foreligger fare for forveksling med det resterende motholdet. Klagenemnda har særlig vektlagt at det mest fremtredende elementet i klagers merke, ordet SUMMIT, er identisk med teksten i den motholdte registreringen, og at det til tross for en begrensning av varefortegnelsen foreligger vareslagslikhet. Det faktum at omsetningskretsen har et forhøyet oppmerksomhetsnivå endrer ikke på resultatet. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert.