13.12.2021

STEREO

VM 21/00114

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om STEREO er beskrivende og mangler særpreg for enkelte varer og tjenester i klasse 9 og 41. Merket ble av Patentstyret ansett særpreget for de resterende varene og tjenestene i klasse 9, 18, 25, 28 og 41, men ble likevel nektet i sin helhet, da søker ikke positivt hadde akseptert Patentstyrets forslag til registrering for disse varene og tjenestene. Klagenemnda kom til at STEREO var beskrivende og uten særpreg for «underholdningsvirksomhet» og «kulturelle aktiviteter» i klasse 41, men anså merket som tilstrekkelig særpreget for de øvrige varene og tjenestene omfattet av søknaden. Klagenemnda kom derfor delvis til et motsatt resultat som Patentstyret.