06.02.2017

STARBUZZ AFTERBURNER

VM 16/00171

Varemerket STARBUZZ AFTERBURNER ble etter administrativ overprøving opprettholdt av Patentstyret. Klagesaken ble hevet ved kjennelse fordi innehaver har slettet den internasjonale registreringen. Partene har inngått forlik som omfattet saksomkostninger for Patentstyret og KFIR.