Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 16/00171

STARBUZZ AFTERBURNER

Varemerket STARBUZZ AFTERBURNER ble etter administrativ overprøving opprettholdt av Patentstyret. Klagesaken ble hevet ved kjennelse fordi innehaver har slettet den internasjonale registreringen. Partene har inngått forlik som omfattet saksomkostninger for Patentstyret og KFIR.