21.09.2017

SPRAYDUSTER ZERO

VM 17/00059

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket SPRAYDUSTER ZERO er særpreget for varer og tjenester i klasse 1, 3 og 21. Patentstyret nektet merket da de anså at det var beskrivende og manglet særpreg. Klagenemnda kom til at merket vil oppfattes som en støvfjerner i sprayform som etterlater null støv eller gir null utslipp av farlige gasser når den brukes. Klagenemnda kom således til samme resultatet som Patentstyret, og nektet merket registrert da det er beskrivende og mangler særpreg for samtlige varer. Klagen ble forkastet.