Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00189

SPIRO (komb.)

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 37. For Klagenemnda hadde partene akseptert at merket var tatt i bruk for klasse 7. Spørsmål om det kombinerte merket SPIRO hadde vært tatt i bruk både for varene i klasse 6 og 11, eller kun klasse 11. Klagenemnda kom frem til at det var tilstrekkelig dokumentert at merket var tatt i bruk for både klasse 6 og 11. Klagen ble tatt til følge, og det registrerte merket ble opprettholdt for samtlige varer i klasse 6, 7 og 11. Klager ilegges sakskostnader.