21.06.2021

SPEEDPRO

VM 21/00047

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 7. Klagenemnda var enig med Patentstyret at merketeksten ville oppfattes beskrivende. Klagen ble dermed forkastet, og Patentstyrets avgjørelse ble stadfestet.