Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00206

SpareVinduer Som de beste - men billigere! (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket SPAREVINDUER SOM DE BESTEMEN BILLIGERE! er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 19. Klagenemnda kom til at merketeksten beskriver varenes egenart, med tillegg av et rent salgsfremmende uttrykk. Den figurative utformingen tilfører ikke merket som helhet det tilstrekkelige særpreg. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.