01.06.2023

sound mind, sound body

VM 22/00149

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket mangler særpreg for varene og tjenestene i klasse 25 og 35. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg. I relasjon til de aktuelle varene og tjenestene vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte merket som en positiv ytring om at det er sammenheng mellom fysisk fostring, sunn kropp og god mental helse. Helheten framstår som et salgsfremmende reklameutsagn og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge i sin helhet.