Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00146

SOMATIC EXPERIENCING

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for varerne og tjenestene i klasse 9, 16, 41 og 44. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for varene og tjenestene. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge.