Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00038

SNAPSKAN

Varemerke. Delvis nektelse. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene og tjenestene i klasse 9, 12, 37 og 42. Klagenemnda kom til at merketeksten SNAPSKAN vil oppfattes i betydningen hurtig skanning eller rask måling/undersøkelse. Med dette betydningsinnholdet var merket beskrivende for varene og tjenestene i klasse 9, 37 og 42. For enkelte tjenester i klasse 37 var merket ikke beskrivende, men manglet likevel særpreg pga. den nære tilknytningen til de øvrige tjenestene i klasse 37 som merket var beskrivende for. Klagenemnda vurderte om merket var beskrivende for varene i klasse 12, men kom under noe tvil til at merket per i dag hadde det nødvendige særpreg. Dette var likt som Patentstyret. Klagen ble dermed ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning i Norge for varene og tjenestene i klasse 9, 37 og 42. For varene i klasse 12 ble merket gitt virkning. Patentstyrets avgjørelse stadfestes.