12.10.2022

SNAP MAP

VM 21/00133

Varemerke. Klagen tas delvis til følge. Varemerkeloven § 14 første, andre ledd og tredje ledd og § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om ordmerket SNAP MAP har særpreg og er innarbeidet for varer i klasse 9, og om merket er egnet til å forveksles med det eldre kombinerte merket SNAP. Klagenemnda kom til at merket SNAP MAP er beskrivende og mangler særpreg for de fleste av varene i klasse 9, og at dokumentasjonen ikke viser at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk. SNAP MAP er egnet til å forveksles med det eldre kombinerte merket SNAP for samme og lignende varer i klasse 9. Merket kan registreres for «periferiutstyr; datamaskinvare, periferiutstyr til datamaskiner for fjernstyring av adgang, opptak, sending og visning av bilder, video, audio og data».