12.10.2022

SNAP

VM 21/00134

Varemerke. Klagen tas delvis til følge. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om ordmerket SNAP er egnet til å forveksles med det kombinerte merket SNAP. Klagenemnda kom til det er forvekslingsfare for samme og lignende varer i klasse 9. Merket kan registreres for varene «nedlastbare multimediefiler som inneholder digitale bilder, video, lyd og annen digital data» og «datamaskinvare til datamaskiner for fjernstyring av adgang, opptak, sending og visning av bilder, video, audio og data».