Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00074

SMOOTH BACK

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 3. Klagenemnda kom til merketeksten er beskrivende for samtlige varer. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning.