25.08.2017

SMARTSHIELD TECHNOLOGY

VM 17/00035

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket SMARTSHIELD TECHNOLOGY er særpreget for «kontaktlinser» i klasse 9. Klagenemnda kom til at ordet SMARTSHIELD vil oppfattes mer som en antydning til, enn som en betegnelse for varenes art eller egenskaper. Ordet ble ansett suggestivt, men på grensen mot det deskriptive. Tilleggene av TECHNOLOGY og den figurative utformingen fratar ikke merket som helhet særpreg. Klagenemnda kom til motsatt resultat av Patentstyret, og klagen ble således tatt til følge.