25.08.2017

SMARTSHIELD

VM 17/00055

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket SMARTSHIELD er særpreget for «kontaktlinser» i klasse 9. Klagenemnda kom til at SMARTSHIELD vil oppfattes mer som en antydning til, enn som en betegnelse for varenes art eller egenskaper. Ordet ble ansett suggestivt, men på grensen mot det deskriptive. Klagenemnda kom til motsatt resultat av Patentstyret, og klagen ble således tatt til følge.