27.03.2023

SKI TEAM SWEDEN (komb.)

VM 22/00107

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket SKI TEAM SWEDEN er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn for varer og tjenester i klasse 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 35, 37, 39 og 41. Klagenemnda finner at merketeksten ikke er direkte og umiddelbart beskrivende for kvaliteter, formål eller andre egenskaper ved varene og tjenestene, og at merket som helhet vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Klagenemnda tar klagen til følge. Merket kan gis virkning for de aktuelle varene og tjenestene.