17.12.2019

SILENTFLOR

VM 19/00137

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 27. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for samtlig varer. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge.