Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 16/00049

SHREDWOOD

Varemerket SHREDWOOD ble etter innsigelse opprettholdt i Patentstyret. Klagesaken ble hevet ved kjennelse fordi klager meddelte at klagen trekkes.