10.01.2017

SHREDWOOD

VM 16/00049

Varemerket SHREDWOOD ble etter innsigelse opprettholdt i Patentstyret. Klagesaken ble hevet ved kjennelse fordi klager meddelte at klagen trekkes.