Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00020

SHERLOCK

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 37. Spørsmål om registreringen av ordmerket SHERLOCK for varen «Software (EDB-programvare).» skulle slettes på grunn av manglende bruk. Klagenemnda kom i likhet med Patentstyret til at det ikke var dokumentert bruk av merket i den aktuelle tidsperioden, og at registreringen derfor må slettes. Klagen ble forkastet.