07.12.2020

SELFTRUCK

VM 20/00132

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 9 og 12. Klagenemnda kom med uttalelser om den norske gjennomsnittsforbrukerens kunnskapsnivå om de aktuelle varene og den til enhver tid nyeste teknologi som finnes innenfor disse varegruppene. Klagen ble forkastet, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge.