Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00011

SEGWAY

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 37. Spørsmål om registreringen av ordmerket SEGWAY helt eller delvis skulle slettes for tjenestene i klasse 35 på grunn av manglende bruk. Klagenemnda kom i motsetning til Patentstyret til at det var dokumentert bruk av merket, men bruken var ikke dekkende for å opprettholde registreringen for hovedkategorien «rådgivende tjenester» i klasse 35. Varefortegnelsen ble derfor nedskrevet i samsvar med klager (innehaver) sitt forslag. Klagen førte delvis frem, og registreringen ble stadfestet for «rådgivende tjenester om forretninger relatert til ledelse av forhandlervirksomhet og distribusjon i forbindelse med salg og service vedrørende transportmidler og tilhørende utstyr og tilbehør» i klasse 35». Partene bærer egne sakskostnader.