02.11.2023

SCREAM VODKA A TASTE OF ART EDVARD MUNCH (komb.)

VM 23/00049

Varemerke. Administrativ overprøving. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 37. Saken gjelder spørsmål om bruksplikt, og om slettelsen av det kombinerte merket SCREAM VODKA A TASTE OF ART EDVARD MUNCH skulle omgjøres. Klagenemnda kom til at klager ikke har dokumentert at merket ble tatt i reell bruk i den relevante perioden. Det er heller ikke bevist at klager hadde rimelig grunn til unnlatelse av bruk i den aktuelle perioden.