01.04.2022

SCHWEIZER KAPITAL (komb.)

VM 22/00007

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket SCHWEIZER KAPITAL er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte tjenestene i klasse 36. Klagenemnda kom til at varemerket er beskrivende og mangler særpreg for disse tjenestene. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge for disse tjenestene.