16.01.2020

SCENT CONTROL (komb.)

VM 19/00140

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 3. Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret. Klagenemnda kom til at helheten tilfører merket tilstrekkelig særpreg. Klagen ble tatt til følge, og merket kan gis virkning i Norge for de aktuelle varene.