01.03.2022

SANTE NATURKOSMETIK (komb.)

VM 21/00117

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 37. Spørsmål om for hvilke varer i klasse 3, 16 og 21 det kombinerte merket SANTE NATURKOSMETIK var tatt i reell bruk for, og for hvilke varer den internasjonale registreringen skulle opprettholdes for. Det var sendt inn noe mer dokumentasjon for Klagenemnda enn for Patentstyret. Klagenemnda kom til at det var påvist reell bruk for enkelte varer i klasse 3. Den internasjonale registreringen ble dermed opprettholdt for disse varene. Det var imidlertid ikke vist reell bruk av merket for de øvrige varene i klasse 3, eller for noen av varene i klasse 16 og 21. Klagen ble dermed tatt delvis til følge.