Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00097

salesforce.org philanthropy cloud (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket SALESFORCE.ORG PHILANTROPY CLOUD er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 9, 35, 36 og 42. Klagenemnda kom etter en helhetsvurdering til at merket innehar tilstrekkelig særpreg. Klagenemnda kom derfor til motsatt resultat som Patentstyret. Klagen ble tatt til følge, og merket kan gis virkning i Norge for samtlige varer og tjenester.