04.11.2021

salesforce.org philanthropy cloud (komb.)

VM 21/00097

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket SALESFORCE.ORG PHILANTROPY CLOUD er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 9, 35, 36 og 42. Klagenemnda kom etter en helhetsvurdering til at merket innehar tilstrekkelig særpreg. Klagenemnda kom derfor til motsatt resultat som Patentstyret. Klagen ble tatt til følge, og merket kan gis virkning i Norge for samtlige varer og tjenester.