14.06.2023

SAFECINCH

VM 23/00012

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket SAFECINCH er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 25. Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren, uten nærmere ettertanke, vil oppfatte merketeksten i betydninger som «trygg stramming» eller «sikker stramming». Sammenstillingen angir varenes art og egenskaper; nemlig at strammemekanismen er sikker eller trygg i bruk, eller at det aktuelle klesplagget har en trygg strammemekanisme. Klagenemndas konklusjon er at merket beskriver egenskaper ved varene, og at det mangler særpreg. Klagen ble forkastet.