Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00023

ROYAL DANSK (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket ROYAL DANSK var særpreget for «Brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, herunder også småkaker, krumkaker og kjeks» i klasse 30. Klagenemnda fant at merket ville oppfattes som beskrivende for de aktuelle varene. ROYAL vil forstås som noe av høy kvalitet og DANSK angir bare at varene kommer fra Danmark. Verken sammenstillingen av merketekst og figur tilførte ikke særpreg. Dokumentasjonen ga ikke grunnlag for innarbeidelse. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.