30.11.2023

ROYAL BLISS EXTRAORDINARILY COMPLEX FLAVOURS (komb.)

VM 23/00058

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Klagenemnda kom til at det er forvekslingsfare mellom det kombinerte merket ROYAL BLISS EXTRAORDINARILY COMPLEX FLAVOURS og det eldre kombinerte merket Blizz. Varene er identiske og merkenes konseptuelle, visuelle og fonetiske likheter fører til at omsetningskretsen kan komme til å tro at det dreier seg om samme tilbyder, eller at det foreligger en kommersiell forbindelse.