Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00126

Rödstrimma

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 29. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for varene. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert for samtlige varer.