06.09.2022

RISESMART

VM 22/00032

Varemerke. Dissens. Klagenemndas flertall kom til at merket er suggestivt og har tilstrekkelig særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 35 og 41. Klagen ble tatt til følge, og merket kan registreres for de aktuelle tjenestene.