Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 22/00032

RISESMART

Varemerke. Dissens. Klagenemndas flertall kom til at merket er suggestivt og har tilstrekkelig særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 35 og 41. Klagen ble tatt til følge, og merket kan registreres for de aktuelle tjenestene.