22.09.2021

RIESLING TO GO (komb.)

VM 21/00080

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 33. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene. Merkets grafiske oppsett tilførte heller ikke merket særpreg som helhet. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert.