22.03.2017

REWRITE THE RULES

VM 17/00018

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om ordmerket REWRITE THE RULES er særpreget for varer og tjenester i klassene 5 og 41. Klagenemnda kom til at merket utelukkende vil oppfattes som et salgsfremmende utsagn, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket ble ansett å mangle særpreg, og klagen ble forkastet.