20.11.2017

RENEWABLE ENERGY GROUP

VM 17/00191

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det ordmerket RENEWABLE ENERGY GROUP er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 1 og 4. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende og mangler særpreg da det vil oppfattes som en angivelse av at tilbyderens varer er relatert til fornybar energi og således er mer miljøvennlige enn tilsvarende varer fra andre produsenter. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.