Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 16/00216

REINVENTING GROWTH

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om ordmerket Reinventing Growth mangler særpreg for varer og tjenester i klassene 9, 16 og 41. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret og forkastet klagen. Merket ble ansett å og mangle særpreg, og merket nektes registrert.