20.12.2023

REÀL (komb.)

VM 23/00100

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at det kombinerte merket RE’AL er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 32. Merket vil oppfattes som en angivelse av varenes egenskaper og kvalitet.