Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00113

RADIO NORGE

Varemerke. avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. tredje ledd og § 3 tredje ledd. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og uten særpreg for tjenestene i klasse 38 og 41. Klagenemnda kom imidlertid, i motsetning til Patentstyret, at merket akkurat hadde slitt til seg det nødvendige særpreg som krevdes for registrering. Klagen ble dermed tatt til følge. Patentstyrets avgjørelse omgjøres, og merket kan registreres i Norge for tjenestene i klasse 38 og 41.