17.08.2023

R1V

VM 23/00036

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble tatt til følge. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Klagenemnda kom til at det ikke er forvekslingsfare mellom ordmerket R1V og det eldre ordmerket R1. Varene er identiske, men merkene har tilstrekkelig ulike helhetsinntrykk. Både R1V og R1 vil bli oppfattet som sammenstillinger av bokstaver og tall, men uten noen konkret betydning i relasjon til varene. Merkene er korte, og tilføyelsen av bokstaven V utgjør dermed en betydelig forskjell i merkenes helhetsinntrykk.