22.02.2023

R (komb.)

VM 22/00098

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Spørsmålet i saken er om det kombinerte merket R er beskrivende eller mangler særpreg for varer i klasse 23. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som et beskrivende informasjonssymbol for resirkulering og gjenvinning av de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Klagenemnda forkaster klagen og nekter registrering for de søkte varene.