25.08.2017

RØDVIG JURAMØRTEL Est. 1976 www.kalk.com

VM 17/00064

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket RØDVIG JURAMØRTEL Est. 1976 www.kalk.com Build Lasting Culture er særpreget for varer og tjenester i klasse 1, 19 og 37. Klagenemnda avviser ikke at tekstelementene i merket vil oppfattes som beskrivende og uten varemerkerettslig særpreg hva gjelder blant annet varenes og tjenestenes art og geografiske opprinnelse. Klagenemnda fant allikevel etter en helhetsvurdering at merket oppfyller garantifunksjonen og innehar det minimum av særpreg som kreves for registrering. Klagenemnda kom til motsatt resultat av Patentstyret, og klagen ble tatt til følge.