23.02.2024

QVID

VM 23/00116

Varemerke. Innsigelsessak. Klagen ble tatt til følge. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagenemnda kom til at det er forvekslingsfare mellom ordmerket QVID og klagers ordmerke QVIDCO. Varene er identiske og likeartede, og merkene har klare visuelle og fonetiske likheter.