27.01.2017

PROJECT TANGO

VM 17/00015

Varemerket PROJECT TANGO ble av Patentstyret nektet registrert som følge av forvekselbarhet med tidligere registrerte varemerker. Klagen ble tatt til følge fordi klager har innsendt samtykkerklæringer fra innehaverne av de motholdte registreringene. Merket registreres for ny begrenset vare- og tjenesteangivelse som dekkes av samtykkeerklæringene.