11.04.2022

PROFAST

VM 21/00145

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om PROFAST er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 5. Klagenemnda kom – med en annen begrunnelse enn Patentstyret – til at merketeksten er beskrivende og mangler særpreg for disse varene. Klagen ble ikke tatt til følge, og det søkte merket ble nektet registrert.