21.04.2017

PRODESIGN DENMARK

VM 17/00008

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første, andre og tredje ledd. Spørsmål om det kombinerte merket PRODESIGN DENMARK er særpreget for varer og tjenester i klasse 9 og 42, evt. om det har tilslitt seg særpreg gjennom bruk. Klagenemnda kom til at merketeksten vil oppfattes å være både beskrivende og mangle særpreg. Den figurative utformingen tilfører ikke tilstrekkelig særpreg. Det er heller ikke tilstrekkelig godtgjort at merket har tilslitt seg særpreg gjennom bruk. Klagen ble forkastet.