14.04.2023

PRO TREK

VM 22/00116

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket PRO TREK er beskrivende og mangler særpreg for de fleste av varene i klasse 9. Klagenemnda mener at den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte PRO TREK som en angivelse av to egenskaper ved varer som smartklokker. Merket er derfor beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 9. Klagen ble forkastet.